Tietosuojaselosteet

Näissä tietosuojaselosteissa määritellään tavat, joilla Mikkelin musiikkijuhlien kannatusyhdistys Ry käyttää, kerää, suojaa ja tarvittaessa siirtää henkilötietoja luotettavasti ja turvallisesti. Henkilötiedot tarkoittavat tietoja, jotka voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön suoraan tai epäsuorasti.

Noudatamme tietosuoja-asioissa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä ja huolehdimme aina henkilötietojen huolellisesta ja lainmukaisesta käsittelystä.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä saat klikkaamalla alla olevasta luettelosta itseäsi koskevan tietosuojaselosteen.

GDPR-tietosuojaselosteet eri roolissa oleville kumppaneillemme

Asiakastietojärjestelmä

Tässä tietosuojaselosteessa määritellään tavat, joilla Mikkelin musiikkijuhlien kannatusyhdistys Ry käyttää, kerää, suojaa ja tarvittaessa siirtää henkilötietoja luotettavasti ja turvallisesti. Henkilötiedot tarkoittavat tietoja, jotka voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön suoraan tai epäsuorasti.

Noudatamme tietosuoja-asioissa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä ja huolehdimme aina henkilötietojen huolellisesta ja lainmukaisesta käsittelystä.

Rekisterinpitäjä

Mikkelin musiikkijuhlien kannatusyhdistys Ry

Y-tunnus: 1081086–4
Osoite: Vuorikatu 11 A, 50100 Mikkeli
Puhelinnumero: 040 5131 864
Sähköpostiosoite: festival@mikkelinmusiikkijuhlat.fi

Tietosuojasta vastaava henkilö

Teemu Laasanen
Puhelinnumero: 040 5131 864
Sähköpostiosoite: festival@mikkelinmusiikkijuhlat.fi

Käsittelyn tarkoitukset

Keräämme tarvittavat henkilötiedot, jotta voimme järjestää teille tapahtumia sujuvasti ja tehokkaasti.

Käytämme rekisterin tietoja asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitämiseen, eli esimerkiksi tiedottamiseen, yhteydenpitoon, palveluntuottamiseen ja laskutukseen. Tietoja voidaan käyttää myös majoituksen järjestämistä varten, mikäli olet ilmoittanut tarvitsevasi majoituksen.

Rekisteriä voidaan käyttää myös tapahtumiemme kehittämiseen ja markkinointiin. Markkinointiviestintää voidaan suorittaa kohdennetusti mm. kirjeitse, puhelimitse ja sähköpostilla. Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää mielipide- ja markkinatutkimusten yhteydessä, sekä erilaisten kilpailujen ja arvontojen järjestämiseen.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö ja oikeusperuste

Kerättäviä henkilötietoja ovat etu- ja sukunimi, osoite ja sähköpostiosoite.

Tietojen käsittelyn perusteena on suostumus.

Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta siitä, kun olet itse ollut meihin yhteydessä.

Mistä saamme tietosi

Henkilötiedot kerätään henkilöltä itseltään.

Tietojen luovuttaminen

Tiedotteet ja markkinointikirjeet

Teroprint Oy, Teollisuuskatu 2–6, 50130 Mikkeli, Y-tunnus: 2060706–1, https://www.teroprint.fi/yritys

Laskutus ja kirjanpito

Tilitoimisto Kvalta, Patteristokatu 2 / Mikpoli, 50100 Mikkeli, Y-tunnus: 0201438–5 kirjanpitäjä & palkanlaskija Päivi Nousiainen, paivi.nousiainen@kvalta.fi https://kvalta.fi

Sähköiset tiedotteet ja markkinointi

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa kotimaassa toimiville mainostoimistoille tai talkoolaisille, jotka tekevät markkinointia yhdistyksen lukuun.

Majoituspalvelut

Mikäli asiakas on ilmoittanut tarvitsevansa majoituksen, voidaan asiakkaan yhteystiedot ilmoittaa majoituksen järjestäjälle. Majoitusta järjestävät Mikkelissä ja sen lähikunnissa toimivat majoitusalan yritykset.

Lippupalvelut

Lippupiste Oy, Kansikatu 5, 33100 Tampere, Y-tunnus: 17892324, https://www.lippu.fi 

Ticketmaster Suomi Oy, Keskuskatu 6, 00100 Helsinki, Y-tunnus: 0110928–6, http://www.ticketmaster.fi

Viranomaiset

Tietoja voidaan luovuttaa myös lain sallimissa rajoissa pyynnöstä viranomaisille.

Rekisteröidyn oikeudet

 • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus oikaista tietoja
 • oikeus saada tieto, jos henkilötietoja oikeistaan, poistetaan tai rajoitetaan
 • oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (Teemu Laasanen). Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu). Toivomme informoimaan tällaisessa tapauksessa myös meitä, jotta voimme korjata mahdollisen virheemme.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Ohjeet ilmoittamiseen https://tietosuoja.fi/ilmoitustietosuojavaltuutetulle

Sähköpostiosoite: tietosuoja@om.fi

Puhelinneuvonta: 029 566 6777

Evästeilmoitus ja profilointi

Käytämme profilointia vain, mikäli erikseen hyväksyt tällä sivustolla olevat mainosevästeet evästeilmoituksen kautta. Tämä on täysin vapaaehtoista. Profilointi tarkoittaa henkilökohtaisten ominaisuuksien automaattista arviointia. Profiloinnin avulla voimme tehdä mainontaa kohdennetusti. Voit muuttaa evästeasetuksiasi sivuston Evästeet-sivun kautta.

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä virustorjuntaohjelmistolla. Tietoja ei säilytetä paperiversiona.

Yhdistyksen lukuun toimivat henkilöt käsittelevät tietoja vain siinä laajuudessa, kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät.

Päivityskäytännöt

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tietosuojaselosteita tarvittaessa. Kerromme tietosuojaselosteisiin tehtävistä olennaisista muutoksista näkyvällä tavalla, esimerkiksi kertomalla asiasta tämän sivuston etusivulla, tai lähettämällä sinulle sähköpostia.

Yhteistyökumppanit (yritykset)

Tässä tietosuojaselosteessa määritellään tavat, joilla Mikkelin musiikkijuhlien kannatusyhdistys Ry käyttää, kerää, suojaa ja tarvittaessa siirtää henkilötietoja luotettavasti ja turvallisesti. Henkilötiedot tarkoittavat tietoja, jotka voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön suoraan tai epäsuorasti.

Noudatamme tietosuoja-asioissa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä ja huolehdimme aina henkilötietojen huolellisesta ja lainmukaisesta käsittelystä.

Rekisterinpitäjä

Mikkelin musiikkijuhlien kannatusyhdistys Ry
Y-tunnus: 1081086–4
Osoite: Vuorikatu 11 A, 50100 Mikkeli
Puhelinnumero: 040 5131 864
Sähköpostiosoite: festival@mikkelinmusiikkijuhlat.fi

Tietosuojasta vastaava henkilö

Teemu Laasanen
Puhelinnumero: 040 5131 864
Sähköpostiosoite: festival@mikkelinmusiikkijuhlat.fi

Käsittelyn tarkoitukset

Mikkelin musiikkijuhlien kannatusyhdistys Ry on Mikkelissä toimiva tapahtumajärjestäjä.

Yhteistyökumppaneilta kerätään yhteystiedot, joita tarvitaan työtehtävän suorittamiseen ja yhteydenpitoon.

Tietoja voidaan käyttää myös majoituksen järjestämistä varten, mikäli olet ilmoittanut tarvitsevasi majoituksen.

Rekisterin tietosisältö ja oikeusperuste

Kerättäviä tietoja ovat etu- ja sukunimi, yrityksen yhteystiedot, sähköpostiosoite, nimike/titteli.

Tietojen käsittelyn perusteena on sopimus.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme tietojasi seitsemän vuotta siitä, kun olet viimeksi ollut meihin yhteydessä.

Mistä saamme tietosi

Tiedot kerätään pääsääntöisesti henkilöltä itseltään. Lisäksi yritykset voivat antaa yrityksessään työskentelevien henkilöiden tietoja henkilön puolesta, jos se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

Tietojen luovuttaminen

Yhteystiedot voidaan luovuttaa jäsenille ja talkoolaisille. Tietoja voidaan poikkeustapauksessa luovuttaa lain sallimissa rajoissa viranomaisille.

Rekisteröidyn oikeudet

 • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus oikaista tietoja
 • oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
 • oikeus saada tieto, jos henkilötietoja oikaistaan, poistetaan tai rajoitetaan
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna tietosuojasta vastaavalle henkilölle (Teemu Laasanen). Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu). Toivomme informoimaan tällaisessa tapauksessa myös meitä, jotta voimme korjata mahdollisen virheemme.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Ohjeet ilmoittamiseen https://tietosuoja.fi/ilmoitustietosuojavaltuutetulle

Sähköpostiosoite: tietosuoja@om.fi

Puhelinneuvonta: 029 566 6777

Evästeilmoitus ja profilointi

Käytämme profilointia vain, mikäli erikseen hyväksyt tällä sivustolla olevat mainosevästeet evästeilmoituksen kautta. Tämä on täysin vapaaehtoista. Profilointi tarkoittaa henkilökohtaisten ominaisuuksien automaattista arviointia. Profiloinnin avulla voimme tehdä mainontaa kohdennetusti. Voit muuttaa evästeasetuksiasi sivuston Evästeet-sivun kautta.

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä virustorjuntaohjelmistolla. Tietoja ei säilytetä paperiversiona.

Yhdistyksen lukuun toimivat henkilöt käsittelevät tietoja vain siinä laajuudessa, kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Päivityskäytännöt

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tietosuojaselosteita tarvittaessa. Kerromme tietosuojaselosteisiin tehtävistä olennaisista muutoksista näkyvällä tavalla, esimerkiksi kertomalla asiasta tämän sivuston etusivulla, tai lähettämällä sinulle sähköpostia.

Kannatusjäsenet, markkinointi ja yhteydenottopyynnöt

Tässä tietosuojaselosteessa määritellään tavat, joilla Mikkelin musiikkijuhlien kannatusyhdistys Ry käyttää, kerää, suojaa ja tarvittaessa siirtää henkilötietoja luotettavasti ja turvallisesti. Henkilötiedot tarkoittavat tietoja, jotka voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön suoraan tai epäsuorasti.

Noudatamme tietosuoja-asioissa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä ja huolehdimme aina henkilötietojen huolellisesta ja lainmukaisesta käsittelystä.

Rekisterinpitäjä

Mikkelin musiikkijuhlien kannatusyhdistys Ry

Y-tunnus: 1081086–4
Osoite: Vuorikatu 11 A, 50100 Mikkeli
Puhelinnumero: 040 5131 864
Sähköpostiosoite: festival@mikkelinmusiikkijuhlat.fi 

Tietosuojasta vastaava henkilö

Teemu Laasanen
Puhelinnumero: 040 5131 864
Sähköpostiosoite: festival@mikkelinmusiikkijuhlat.fi

Käsittelyn tarkoitukset

Mikkelin musiikkijuhlien kannatusyhdistys Ry on Mikkelissä toimiva tapahtumajärjestäjä.

Tähän henkilötietorekisteriin kerätään tarvittavat henkilötiedot, jotta voimme lähettää kannatusjäsenille tarkoitettua informaatiota, vastata yhteydenottopyyntöihin.

Rekisteriä voidaan käyttää myös tapahtumiemme kehittämiseen ja markkinointiin. Markkinointiviestintää voidaan suorittaa kohdennetusti mm. kirjeitse, puhelimitse ja sähköpostilla.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää mielipide- ja markkinatutkimusten yhteydessä, sekä erilaisten kilpailujen ja arvontojen järjestämiseen.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö ja oikeusperuste

Kerättäviä henkilötietoja ovat etu- ja sukunimi, osoite ja sähköpostiosoite.

Tietojen käsittelyn perusteena on suostumus.

Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta siitä, kun olet itse ollut meihin yhteydessä.

Mistä saamme tietosi

Henkilötiedot kerätään henkilöltä itseltään.

Tietojen luovuttaminen

Informointi ja markkinointikirjeet

Teroprint Oy, Teollisuuskatu 2–6, 50130 Mikkeli, Y-tunnus: 2060706–1, https://www.teroprint.fi/yritys

Sähköinen markkinointi

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa kotimaassa toimiville mainostoimistoille tai talkoolaisille, jotka tekevät markkinointia yhdistyksen lukuun.

Viranomaiset

Tietoja voidaan luovuttaa myös lain sallimissa rajoissa pyynnöstä viranomaisille.

Rekisteröidyn oikeudet

 • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus oikaista tietoja
 • oikeus saada tieto, jos henkilötietoja oikeistaan, poistetaan tai rajoitetaan
 • oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (Teemu Laasanen). Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu). Toivomme informoimaan tällaisessa tapauksessa myös meitä, jotta voimme korjata mahdollisen virheemme.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Ohjeet ilmoittamiseen https://tietosuoja.fi/ilmoitustietosuojavaltuutetulle

Sähköpostiosoite: tietosuoja@om.fi

Puhelinneuvonta: 029 566 6777

Evästeilmoitus ja profilointi

Käytämme profilointia vain, mikäli erikseen hyväksyt tällä sivustolla olevat mainosevästeet evästeilmoituksen kautta. Tämä on täysin vapaaehtoista. Profilointi tarkoittaa henkilökohtaisten ominaisuuksien automaattista arviointia. Profiloinnin avulla voimme tehdä mainontaa kohdennetusti. Voit muuttaa evästeasetuksiasi sivuston Evästeet-sivun kautta.

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä virustorjuntaohjelmistolla. Tietoja ei säilytetä paperiversiona.

Yhdistyksen lukuun toimivat henkilöt käsittelevät tietoja vain siinä laajuudessa, kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät.

Päivityskäytännöt

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tietosuojaselosteita tarvittaessa. Kerromme tietosuojaselosteisiin tehtävistä olennaisista muutoksista näkyvällä tavalla, esimerkiksi kertomalla asiasta tämän sivuston etusivulla, tai lähettämällä sinulle sähköpostia.

Mikkelin musiikkijuhlien kannatusyhdistys Ry:n jäsenet

Tässä tietosuojaselosteessa määritellään tavat, joilla Mikkelin musiikkijuhlien kannatusyhdistys Ry käyttää, kerää, suojaa ja tarvittaessa siirtää henkilötietoja luotettavasti ja turvallisesti. Henkilötiedot tarkoittavat tietoja, jotka voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön suoraan tai epäsuorasti.

Noudatamme tietosuoja-asioissa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä ja huolehdimme aina henkilötietojen huolellisesta ja lainmukaisesta käsittelystä.

Rekisterinpitäjä

Mikkelin musiikkijuhlien kannatusyhdistys Ry

Y-tunnus: 1081086–4
Osoite: Vuorikatu 11 A, 50100 Mikkeli
Puhelinnumero: 040 5131 864
Sähköpostiosoite: festival@mikkelinmusiikkijuhlat.fi

Tietosuojasta vastaava henkilö

Teemu Laasanen
Puhelinnumero: 040 5131 864
Sähköpostiosoite: festival@mikkelinmusiikkijuhlat.fi

Käsittelyn tarkoitukset

Mikkelin musiikkijuhlien kannatusyhdistys Ry pitää rekisteriä omista jäsenistään. Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen laissa säädettyyn velvollisuuteen ylläpitää jäsenluetteloa (YhdL 11 §).

Jäsenrekisteriä käytetään:

 • tiedottamiseen
 • yhteydenpitoon
 • jäsenmaksujen laskutukseen ja tarkasteluun
 • tulevista tapahtumista tiedottamiseen
 • tapahtumien ja toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun
 • majoituksen järjestämiseen

Voimme tiedottaa tapahtumistamme myös kirjeitse ja sähköistä markkinointiviestintää hyödyntäen.

Rekisterin tietosisältö ja oikeusperuste

Tallennamme tarpeen mukaan seuraavat henkilötiedot:

 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • osoite

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme tietojasi seitsemän vuotta siitä, kun olet viimeksi ollut yhdistyksen jäsen.

Mistä saamme tietosi

Henkilötiedot kerätään henkilöltä itseltään

Tietojen luovuttaminen

Informointi ja markkinointikirjeet

Teroprint Oy, Teollisuuskatu 2–6, 50130 Mikkeli, Y-tunnus: 2060706–1 https://www.teroprint.fi/yritys

Laskutus ja kirjanpito (jäsenmaksuasiat)

Tilitoimisto Kvalta, Patteristokatu 2 / Mikpoli, 50100 Mikkeli, Y-tunnus: 0201438–5 kirjanpitäjä & palkanlaskija Päivi Nousiainen, paivi.nousiainen@kvalta.fi https://kvalta.fi

Sähköinen markkinointi

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa kotimaassa toimiville mainostoimistoille tai talkoolaisille, jotka tekevät markkinointia yhdistyksen lukuun.

Majoituspalvelut

Mikäli olet jäsen, etkä asu Mikkelin alueella voit tarvita majoituksen tapahtuman ajaksi. Jos olet ilmoittanut tarvitsevasi majoituksen, voidaan yhteystietosi ilmoittaa majoituksen järjestäjälle. Majoitusta järjestävät Mikkelissä ja sen lähikunnissa toimivat majoitusalan yritykset.

Yhdistyksen lukuun toimivien yritysten kanssa tehdään asianmukaiset salassapitosopimukset, sekä sopimukset henkilötietojen käsittelyn periaatteista. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

Muut jäsenet ja talkoolaiset

Voimme luovuttaa yhteystietojasi henkilöille, jotka osallistuvat sellaisen yhdistyksen sisäisen tapahtuman järjestämiseen, jonka järjestämiseen itsekin osallistut. Voimme myös luovuttaa yhteystietosi toiselle yhdistyksen jäsenelle, tai yhdistyksen yhteistyökumppanille, mikäli se on tarpeen yhdistyksen sisäisten tehtävien suorittamiseksi.

Tietoja voidaan luovuttaa myös lain sallimissa rajoissa pyynnöstä viranomaisille.

Rekisteröidyn oikeudet

 • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus oikaista tietoja
 • oikeus saada tieto, jos henkilötietoja oikeistaan, poistetaan tai rajoitetaan
 • oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu). Toivomme informoimaan tällaisessa tapauksessa myös meitä, jotta voimme korjata mahdollisen virheemme.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Ohjeet ilmoittamiseen https://tietosuoja.fi/ilmoitustietosuojavaltuutetulle

Sähköpostiosoite: tietosuoja@om.fi

Puhelinneuvonta: 029 566 6777

Evästeilmoitus ja profilointi

Käytämme profilointia vain, mikäli erikseen hyväksyt tällä sivustolla olevat mainosevästeet evästeilmoituksen kautta. Tämä on täysin vapaaehtoista. Profilointi tarkoittaa henkilökohtaisten ominaisuuksien automaattista arviointia. Profiloinnin avulla voimme tehdä mainontaa kohdennetusti. Voit muuttaa evästeasetuksiasi sivuston Evästeet-sivun kautta.

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä virustorjuntaohjelmistolla. Tietoja ei säilytetä paperiversiona.

Yhdistyksen lukuun toimivat henkilöt käsittelevät tietoja vain siinä laajuudessa, kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät.

Päivityskäytännöt

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tietosuojaselosteita tarvittaessa. Kerromme tietosuojaselosteisiin tehtävistä olennaisista muutoksista näkyvällä tavalla, esimerkiksi kertomalla asiasta tämän sivuston etusivulla, tai lähettämällä sinulle sähköpostia.

Talkoolaiset, jotka eivät ole yhdistyksen Mikkelin musiikkijuhlien kannatusyhdistys Ry:n jäseniä

Tässä tietosuojaselosteessa määritellään tavat, joilla Mikkelin musiikkijuhlien kannatusyhdistys Ry käyttää, kerää, suojaa ja tarvittaessa siirtää henkilötietoja luotettavasti ja turvallisesti. Henkilötiedot tarkoittavat tietoja, jotka voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön suoraan tai epäsuorasti.

Noudatamme tietosuoja-asioissa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä ja huolehdimme aina henkilötietojen huolellisesta ja lainmukaisesta käsittelystä.

Rekisterinpitäjä

Mikkelin musiikkijuhlien kannatusyhdistys Ry
Y-tunnus: 1081086–4
Osoite: Vuorikatu 11 A, 50100 Mikkeli
Puhelinnumero: 040 5131 864
Sähköpostiosoite: festival@mikkelinmusiikkijuhlat.fi 

Tietosuojasta vastaava henkilö

Teemu Laasanen
Puhelinnumero: 040 5131 864
Sähköpostiosoite: festival@mikkelinmusiikkijuhlat.fi

Käsittelyn tarkoitukset

Talkoolaisilta kerätään yhteystiedot, joita tarvitaan työtehtävän suorittamiseen ja yhteydenpitoon, sekä tulevista tapahtumista tiedottamiseen.

Tietoja voidaan käyttää myös majoituksen järjestämistä varten, mikäli olet ilmoittanut tarvitsevasi majoituksen.

Rekisterin tietosisältö ja oikeusperuste

Talkoolaisilta kerättäviä tietoja ovat etu- ja sukunimi ja sähköpostiosoite. Tietojen käsittelyn perusteena on suostumus.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme tietojasi seitsemän vuotta siitä, kun olet viimeksi ollut meihin yhteydessä.

Mistä saamme tietosi

Henkilötiedot kerätään henkilöltä itseltään.

Tietojen luovuttaminen

Voimme luovuttaa yhteystietojasi henkilöille, jotka osallistuvat sellaisen tapahtuman järjestämiseen, jonka järjestämiseen itsekin osallistut.

Tietoja voidaan luovuttaa lain sallimissa rajoissa pyynnöstä viranomaisille.

Rekisteröidyn oikeudet

 • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus oikaista tietoja
 • oikeus saada tieto, jos henkilötietoja oikeistaan, poistetaan tai rajoitetaan
 • oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (Teemu Laasanen). Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus

valvontaviranomaiselle. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu). Toivomme informoimaan tällaisessa tapauksessa myös meitä, jotta voimme korjata mahdollisen virheemme.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Ohjeet ilmoittamiseen: https://tietosuoja.fi/ilmoitustietosuojavaltuutetulle

Sähköpostiosoite: tietosuoja@om.fi

Puhelinneuvonta: 029 566 6777

Evästeilmoitus ja profilointi

Käytämme profilointia vain, mikäli erikseen hyväksyt tällä sivustolla olevat mainosevästeet evästeilmoituksen kautta. Tämä on täysin vapaaehtoista. Profilointi tarkoittaa henkilökohtaisten ominaisuuksien automaattista arviointia. Profiloinnin avulla voimme tehdä mainontaa kohdennetusti. Voit muuttaa evästeasetuksiasi sivuston Evästeet-sivun kautta.

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä virustorjuntaohjelmistolla. Tietoja ei säilytetä paperiversiona.

Yhdistyksen lukuun toimivat henkilöt käsittelevät tietoja vain siinä laajuudessa, kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät.

Päivityskäytännöt

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tietosuojaselosteita tarvittaessa. Kerromme tietosuojaselosteisiin tehtävistä olennaisista muutoksista näkyvällä tavalla, esimerkiksi kertomalla asiasta tämän sivuston etusivulla, tai lähettämällä sinulle sähköpostia.

Työntekijät ja artistit, joille esiintyminen maksetaan palkkana

Tässä tietosuojaselosteessa määritellään tavat, joilla Mikkelin musiikkijuhlien kannatusyhdistys Ry käyttää, kerää, suojaa ja tarvittaessa siirtää henkilötietoja luotettavasti ja turvallisesti. Henkilötiedot tarkoittavat tietoja, jotka voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön suoraan tai epäsuorasti.

Noudatamme tietosuoja-asioissa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä ja huolehdimme aina henkilötietojen huolellisesta ja lainmukaisesta käsittelystä.

Rekisterinpitäjä

Mikkelin musiikkijuhlien kannatusyhdistys Ry
Y-tunnus: 1081086–4
Osoite: Vuorikatu 11 A, 50100 Mikkeli
Puhelinnumero: 040 5131 864
Sähköpostiosoite: festival@mikkelinmusiikkijuhlat.fi

Tietosuojasta vastaava henkilö

Teemu Laasanen
Puhelinnumero: 040 5131 864
Sähköpostiosoite: festival@mikkelinmusiikkijuhlat.fi 

Käsittelyn tarkoitukset

Mikkelin musiikkijuhlien kannatusyhdistys Ry on Mikkelissä toimiva tapahtumajärjestäjä.

Työntekijöiltä kerätään tarvittavat henkilötiedot palkan maksuun ja työsuhteen hoitamiseen.

Esiintyviltä artisteilta kerätään tiedot myös majoituksen järjestämistä varten. Lisäksi esiintyville artisteille voidaan lähettää infoa tulevista tapahtumista.

Rekisterin tietosisältö ja oikeusperuste

Kerättäviä henkilötietoja ovat etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, hetu, sekä tilinumero.

Lisäksi työntekijöiltä voidaan kerätä tietoja terveydentilasta, sairausajan palkan tai siihen rinnastettavien etuuksien suorittamiseksi ja selvittämiseksi.

Tietojen käsittelyn perusteena on lakisääteinen velvoite (työnantajavelvoitteet).

Tietojen säilyttäminen

Työntekijän perustietoja säilytetään kymmenen vuotta 10 vuotta palvelusuhteen päättymisestä, sillä työsopimuslain perusteella työntekijällä on oikeus pyytää työtodistusta 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Terveystiedot poistetaan viimeistään kaksi kuukautta työsuhteen päättymisestä.

Mistä saamme tietosi

Työntekijän henkilötiedot kerätään työntekijältä itseltään. Terveydenhuoltohenkilökunta voi toimittaa sairauslomatodistuksen, työntekijän suostumuksella suoraan työnantajalle.

Tietojen luovuttaminen

Yhdistyksen palkanmaksuun

Tilitoimisto Kvalta, Patteristokatu 2 / Mikpoli, 50100 Mikkeli, Y-tunnus: 0201438–5 kirjanpitäjä & palkanlaskija Päivi Nousiainen, paivi.nousiainen@kvalta.fi https://kvalta.fi

Palkanmaksuun liittyvät tiedot ilmoitetaan viranomaisille sähköisesti tulorekisterin kautta. Viranomaiset saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin he ovat oikeutettuja ja mitä he tarvitsevat toiminnassaan.

Majoituspalveluiden tarjoajat

Mikäli palkansaaja on esiintyvä artisti, joka ilmoittaa tarvitsevansa myös majoituksen, voidaan tietoja luovuttaa Mikkelissä tai Mikkelin lähikunnassa toimiville majoitusalan yrityksille.

Viranomaiset

Tietoja voidaan luovuttaa myös lain sallimissa rajoissa pyynnöstä viranomaisille.

Rekisteröidyn oikeudet

 • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus oikaista tietoja
 • oikeus saada tieto, jos henkilötietoja oikeistaan, poistetaan tai rajoitetaan
 • oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (Teemu Laasanen). Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu). Toivomme informoimaan tällaisessa tapauksessa myös meitä, jotta voimme korjata mahdollisen virheemme.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Ohjeet ilmoittamiseen https://tietosuoja.fi/ilmoitustietosuojavaltuutetulle

Sähköpostiosoite: tietosuoja@om.fi

Puhelinneuvonta: 029 566 6777

Evästeilmoitus ja profilointi

Käytämme profilointia vain, mikäli erikseen hyväksyt tällä sivustolla olevat mainosevästeet evästeilmoituksen kautta. Tämä on täysin vapaaehtoista. Profilointi tarkoittaa henkilökohtaisten ominaisuuksien automaattista arviointia. Profiloinnin avulla voimme tehdä mainontaa kohdennetusti. Voit muuttaa evästeasetuksiasi sivuston Evästeet-sivun kautta.

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä virustorjuntaohjelmistolla. Tietoja ei säilytetä paperiversiona.

Yhdistyksen lukuun toimivat henkilöt käsittelevät tietoja vain siinä laajuudessa, kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät.

Päivityskäytännöt

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tietosuojaselosteita tarvittaessa. Kerromme tietosuojaselosteisiin tehtävistä olennaisista muutoksista näkyvällä tavalla, esimerkiksi kertomalla asiasta tämän sivuston etusivulla, tai lähettämällä sinulle sähköpostia.